התמחויות / שירותים / שירותים נוספים

 

שירותים נוספים

יש בעיות בהתאמה לספרים בין האישורים של ביטוחי מנהלים לבין הרישום בהנהלת החשבונות?

  • ביצוע התאמת הפרשות לביטוחי המנהלים לרשום בספרי הנהלת החשבונות של החברה ולטופס 126
  • טיפול מהיר בהכנת כל הטפסים הנדרשים ושחרור פוליסת הביטוח בעת פרישת העובד (טופס 161, מכתבי שחרור... וכו')
  • שידור של דוחות 126 ו 856 ישירות למחשב מס הכנסה

בין לקוחותינו