התמחויות / שירותים / הגשת דוחות כספיים לחברות

 

הגשת דוחות כספיים לחברות

 

  • הכנת מאזן שנתי לחברות
  • חישובי מס תקופתיים
  • הכנת דוחות מתואמים למס הכנסה
  • טיפול במקדמות מס 
  • טיפול בפטור מניכוי במקור
  • הגשת דוחות 856 ו126
  • ייצוג מול רשויות מס הכנסה,מע"מ וביטוח לאומי

 

 

בין לקוחותינו