הנהלת חשבונות

דיווחים מקוונים לרשויות המס

קשה לשלם את כל התשלומים לרשויות המס ביום אחד ב 15 לחודש?

באמצעות משרדי תקבלו הקלה ניכרת בהכנת הדוחות לתשלום ב 15 לחודש:

  • אין צורך למלא פנקסים
  • אין צורך לרשום צ'קים
  • אין צורך לעמוד בתור בדואר

והעיקר התשלומים ישולמו במועדים הבאים:

  • מע"מ          ב 20 לחודש (חברות גדולות ב 23 לחודש)
  • בטוח לאומי  ב 22 לחודש
  • ניכויים מ"ה  ב 23 לחודש
  • מקדמות מ"ה ב 31 לחודש