ייעוץ מס וחשבות שכר

הגשת דוחות שנתיים לעצמאים

  • דו"ח שנתי, הצהרת הון, הקטנת מקדמות מס הכנסה ופטור מניכוי מס במקור
  • ייצוג מול רשויות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי והוועדה לקבילות פנקסים
  • חשובי מס להכנסות משכ"ד ,שוק ההון , עסקאות מקרקעין בארץ ובחו"ל
  • חישוב מס רבעוני או חצי-שנתי לצורך בקרה ותכנון ההתנהלות העתידית של העסק.
  • הנהלת חשבונות, תלושי שכר, תשלום מקדמות מס הכנסה , ביטוח לאומי ומע"מ