ייעוץ מס וחשבות שכר

הגשת דוחות שנתיים לשכירים

  • הגשת דוחות להחזרי מס
  • תיאומי מס של עבודה נוספת ללא צורך לגשת לפקיד השומה
  • חישוב ותשלום מס משכ"ד למגורים.
  • הצהרות הון .
  • אישורי הכנסות לבנקים למשכנתאות.
  • אישור על ניכוי מס במקור מהכנסות נוספות  כגון: הרצאות , פרויקטים חד פעמיים.
  • חישובי הצמדה וריבית 
  • חישובי ברוטו נטו