ייעוץ מס וחשבות שכר

הכנת משכורות וחשבות שכר

  • הכנת תלושי שכר
  • העברת השכר ישירות לחשבונות העובדים באמצעות מס"ב
  • הכנה והעברת תשלומים לרשויות המס
  • טיפול כולל בהסדרי הפנסיה של העובדים
  • דוחות לקופות גמל וקרנות פנסיה והשתלמות
  • דוחות תמחיר למעסיק
  • חשובי ברוטו ונטו לצורך קביעת שכר
  • הגשת דוחות שנתיים 126 ו 856
  • הכנת הסכמי שכר לעובדים
  • יעוץ בדיני עבודה