הנהלת חשבונות

תכנון פיננסי אישי

תכנון פיננסי אישי עתידי באמצעות בדיקת הנתונים הקיימים והמלצות אישיות לשמירה על רמת החיים ואיכות החיים:

כדי לשמור על רמת החיים בגיל הפרישה יש לדאוג שסכום ההכנסות החודשיות הכולל יהיה דומה לסכום ההכנסות היום

מקורות הכנסה בגיל פרישה:

קצבת ביטוח לאומי:

בדיקת רצף מעסיקים על מנת לקבל את הקצבה המקסימלית לעובד בעת פרישה – 35 שנות עבודה

פנסיה חודשית – קרן הפנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל:

  • בדיקת גובה הפנסיה העתידית לעומת רמת ההכנסה היום
  • בדיקת מרכיבי ביטוח מיותרים או כפולים ע"ח החיסכון העתידי
  • בדיקת שיעורי התשואה של הקופות

חסכונות:

  • קרן השתלמות – בדיקת דמי ניהול ושיעורי תשואה
  • חסכון חודשי – הצעות לחסכון חודשי בסכומים נמוכים ובמכשירים פיננסיים המאפשרים גמישות באופן ההשקעה המגדילים באופן ניכר את הקצבה העתידית 

שמירה על איכות החיים באמצעות ביטוח בריאות , סיעוד וחיים:

  • בדיקת כפילות ביטוחים
  • ניהול סיכונים – רכישה נכונה של מרכיבי הבטוח
  • בדיקת זכאות בקופת חולים של בטוח סיעודי
  • רכישה מושכלת של ביטוח סיעודי שייתן סכום נדרש לתקופה ארוכה בשילוב הבטוח בקופ"ח

למצגת תכנון פיננסי אישי לעובד – לחץ כאן